AIDA modellen giver dig en metode til at analysere, hvordan en reklame virker og påvirker modtageren. AIDA er en engelsk forkortelse og står for Attention (opmærksomhed), Interest (interesse), Desire (ønske) og Action (handling).

Hvordan bliver din opmærksomhed, interesse, ønsker og handling vakt?

Alle reklamer har en hensigt om at gøre dig opmærksom på det, de reklamerer for og få dig til at gribe til handling og udføre et køb. De virkemidler, som reklamer gør brug af, kan du analysere via AIDA modellens 4 pejlemærker:

• Attention
Her handler det om at få vakt din opmærksomhed og et relevant spørgsmål er, hvad det første er, du får øje på.

• Interest
Reklamen ønsker at vække din interesse, så du bruger tid på at se og lytte til den. Her kan du spørge dig selv, hvad det er, der vækker din interesse.

• Desire
Når din interesse er vakt, er næste skridt, at dine følelser og behov for at eje produktet indtræffer. Spørg dig selv, hvilket behov, reklamen vækker i dig.

• Action
I sidste ende skal reklamen bevirke, at du griber til handling og køber produktet. Her kan du spørge dig selv om, hvad det er, som får dig til at ville gribe til en købshandling.