Der er tre appelformer, og de bruges til at appellere til andre mennesker. Det kan være i daglig tale, på skrift, i en tale til en forsamling, med mere. Det er ofte effektivt at vælge at sætte fokus på en af de tre, for at få et budskab tydeligt igennem, men man kan også kombinere dem.

Etos

Etos bygger på etik. Her appellerer man til modtagerens moral, ved for eksempel at fortælle dem, hvorfor noget er det moralsk rigtige at gøre.
For eksempel:
Det er godt at hjælpes ad, for det er en fair fordeling af arbejdet.

Patos

Patos bygger på følelser og passion. Her appellerer man til modtagerens følelser. Det kan være retfærdighed, vrede, glæde og meget andet. Det er tit mere personligt end de to andre appelformer.
For eksempel:
Vi skal hjælpe hinanden med arbejdet, for hvis jeg skal ordne det hele alene, så bliver jeg ked af det.

Logos

Logos bygger på logik og fornuft. Her underbygger man sine påstande med for eksempel tal og fakta. Man fremstår som en med overblik og sandheden i ryggen.
For eksempel:
Hvis vi hjælper hinanden, så tager arbejdet kun en time, og så kan vi alle få tidligt fri.