Artiklen er en journalistisk tekst, der kan vise sig i mange afskygninger. Du kan kende artiklen på, at den er publiceret i et nyhedsmedie. Det vil oftest være i en fysisk eller online avis. 
 
Formål og undergenrer
 
Der kan være mange forskellige slags formål med artiklen. De mest almindelige formål med en artikel vil f.eks. være at informere, belyse, diskutere, forklare eller overbevise læseren. Formålene med artiklen er med til at bedømme, hvad undergenren er. Der findes to primære undergenrer til artiklen – den informerende artikel og den argumenterende artikel. Herunder er der endnu flere undergenrer. 
 
Den informerende artikel
 
Når det handler om den informerende artikel, så er objektivitet essentielt. Der skal så vidt muligt ikke udtrykkes nogen holdninger eller opdigtes noget. Artiklen skal helst objektivt belyse et emne eller en begivenhed. De fleste journalister vil holde sig fra at skrive ”jeg” eller ”vi” i informerende artikler. 
 
Du kan se eksempler på de forskellige undergenrer til den informerende artikel herunder: 
 
• Nyhedsartikel
• Interview
• Reportage
• Interview
• Pressemeddelelse
 
Den argumenterende artikel
 
Den argumenterende artikel er den artikel, man også kender som den subjektive artikel. Her skal skribenten give udtryk for egne meninger og holdninger. Et klart kendetegn ved den argumenterende artikel er, at skribenten skriver ”jeg” eller ”vi”. Det forventes at skribenten tager stilling til emnet og ikke kun belyser det objektivt.
 
Der findes mange forskellige undergenrer til den argumenterende artikel, som du kan læse her:
 
• Debatindlæg
• Læserbrev
• Kronik
• Klumme
• Leder
• Kommentar
• Anmeldelse