Berettermodellen er en slags spændingskurve, som bruges til at beskrive strukturen af plottet i en historie. Den kan både bruges til bøger og film. Den består af en kurve med syv punkter, som ofte tegnes som en hval.

Anslag

Det er historiens start, hvor vi lige får en smagsprøve på den, så vi bliver interesseret i resten.

Præsentation

Den næste fase er præsentation, hvor man bliver introduceret til historiens vigtigste personer, og det miljø som de befinder sig i. Det er også her, man får en idé om, hvad bogen egentlig handler om, og man får også en idé om historiens konflikt.

Uddybning

Her får man mere at vide om personerne og deres situationer. Man får også et bedre overblik over deres relationer, og hvorfor man skal investere følelsesmæssigt i dem. Konflikterne og problemerne uddybes.

Point of no return

Det betyder, at der ingen vej er tilbage. Her konfronteres hovedpersonen med en situation, hvor de ikke længere kan ignorere den, og de er nødt til at handle.

Konfliktoptrapning

På vej mod klimaks optrappes konflikten yderligere, og hovedpersonen er presset og skifter nogle gange karakter i konflikten. Spændingen opbygges.

Klimaks

Her udløses spændingen, og den store kamp (fysisk eller metaforisk) udkæmpes, og vi får at vide, hvordan den ender.

Udtoning

Historien afsluttes, og man vender tilbage til normalen eller den nye normal.