Et billede er en visuel kommunikation der kan fortælle os noget om en given situation. Ved en billedanalyse tolkes billede og analyseres. Billedet der analyseres, kan være fra et hvilket som helst medie, men fællestrækket skal være at det er stillestående. For at foretage en billedanalyse kan det være en fordel med en model, der sammenfatter de enkelte konkrete fakta der ses på billedet. Derefter kan der laves en samlet tolkning af billedets visning. I en billedanalysemodel opdeler billedet og tager stilling til symmetri, hvad der er i fokus og i baggrunden samt hvordan billedet skaber dynamik.

Fordele ved en billedeanalyse

Med en billedeanalyse kan der opnås en forståelse af de enkelte kompositioner og indhold, både stort og småt og giver et samlet overblik af billedets formål og betydning. Billedanalysen fortæller ikke kun noget om det indhold der ses på billedet, men kan også fortælle noget om den person der har kreeret billedet. Både i form af perspektiv, farvespektre bevægelse og lys. Billedanalysen giver altså et billede af både afsender, målgruppe og motivet eller fortællingen og budskabet med billedet. Der er ikke nødvendigvis altid en dybere mening med et stillbillede, men det er vigtigt at kunne skille billedet ad i flere niveauer og samle det igen med en konklusion og eventuelt et budskab.