Som det fremgår i selve ordet er meningen med et debatindlæg at skabe debat. Men hvad menes der egentlig med dette og hvilke krav og formaliteter er der til denne type indlæg? For at starte ud, så bliver et debatindlæg typisk publiceret i et medie – enten på internettet eller i en trykt avis.

Her giver personen udtryk for sine egne holdninger inden for et bestemt emne. Først bliver en bestemt problemstilling belyst, hvorefter argumenter for skribentens holdning bliver præsenteret.

Til slut i teksten vil en bestemt løsning på problemet blive fremlagt. I et debatindlæg handler det altså om, at overbevise læseren om et bestemt synspunkt eller vinkel på en problemstilling, som læseren af teksten skal forholde sig til.

Opbygning og disposition

I starten af teksten vil der være en rubrik der kort og godt skaber interesse for tekstens indhold. Dette er nemlig det første møde læseren har af teksten, derfor er det vigtigt at skabe en fængende og informativ overskrift, så læseren får lyst til at læse videre.

Herefter præsenterer man den problemstilling, der er udgangspunktet for indlægget, og her er det ligeledes vigtigt, at forklare hvorfor det er nødvendigt at diskutere netop dette emne. Dernæst vil man i sin skrivelse invitere til debat – og således få engageret læseren i emnet, og inkludere vedkommende til selv at tage stilling.

I slutningen af indlægget giver man en kort konklusion på problemstillingen. Her er det vigtigt, at man kort og præcist beskriver ens synspunkt og løsningsforslag på problemstillingen. Her skal man igen lægge vægt på hvorfor man mener at ens synspunkt kan løse problemet.