Når man skal lave en digtanalyse, skal man først vide, hvad et digt er.  Et digt er skønlitteratur og bliver også kaldt for ”ordkunst”. Det er forfatterens leg med ord, og de er nøje udvalgt til at udtrykke en oplevelse, en stemning, en følelse eller en ”mini-fortælling”. Et digt er normalt sat op på vers og har ofte ord, der rimer med en bestemt rytme (metrisk system). Hvordan analyserer man så et digt? Gennemgå digtet ud fra syv emner: 
 
1. Faktuel information om digtet, tidsperioden og forfatteren 
2. Komposition
3. Personer 
4. Miljø/tid 
5. Virkemidler 
6. Fortolkning 
7. Konklusion 
 
Fakta om digtet  
 
Fakta om digtet er: 
• forfatterens og digtets navn 
• del af en digtsamling? 
• hvornår er det skrevet? 
• genre af digte? Fx knækprosa, traditionelt digt, prosadigt,  
   sang, rap?   
 
Komposition
 
Hvordan er digtet bygget op? Er den på vers og strofer? Rimer ordene? 
 
Personer
 
Hvad er fortælleren? Fortælles der i 1, 2 eller 3 person? 
 
Miljø/tid
 
Hvilken tidsperiode og hvilket miljø skrives der om?  
 
Virkemidler
 
Hvilke sproglige virkemidler anvendes? Fx slang, ironi, humor, gentagelser, overdrivelser. (se afsnit om sproglige virkemidler). 
 
Fortolkning og konklusion
 
Hvad er temaet, budskabet og målgruppen for digtet? I din konklusion vurderer du, hvilke tanker, følelser og stemninger, digtet sætter i gang hos dig. Kommer digtets budskab ud?