En diskurs i en tekst beskrives bedst som den måde den pågældende tekst italesætter, omtaler og forstår et begreb, en begivenhed eller et fænomen. Det er oftest ikke en direk-te beskrivelse i teksten at diskursen findes, men denne ligger typisk implicit i den beskri-velse teksten indeholder. Det kan eksempelvis være en sammenhængende kæde af ud-sagn i teksten. Mere generelt kan diskurs beskrives på den måde verden ses på i en på-gældende situation. Man kan sige, at der i et samfund eller i en social gruppe findes en diskurs om et emne.

Diskursanalyse

En måde til at kortlægge diskursen i en tekst er at udføre en diskursanalyse af teksten. Via en sådan analyse klarlægges, hvordan der i den pågældende tekst italesættes, om-tales og forstås det pågældende begreb, den pågældende begivenhed eller fænomen. Via analysen identificeres det benyttet ordforråd i teksten og hvad der evt. kunne være benyttet som alternativ. Der ses på opbygningen af sætninger og evt. forsøg på at bruge dette på en aktiv måde samt på ordstillingen i de enkelte sætninger. I en diskursanalyse ses også på valg af verber og på hvilken form de står i.

Oprindelige mening

Faktisk betyder diskurs oprindeligt foredrag, samtale eller drøftelse. Men ordet har i den grad skiftet mening til det i oven stået beskrevet.