Når du skal skrive en roman, en novelle, et digt eller en selvbiografi, eller du skal analysere disse litterære genrer i forbindelse med danskundervisningen, er det vigtigt at vide noget om, hvem der fortæller historien. Her er der forskellige fortællervinkler, som kan bruges som et metodisk greb til at få læseren til at anskue historien fra en bestemt vinkel og leve sig ind i historien fra et bestemt perspektiv.  
 
Fortæl historien i 1, 2 eller 3 person 
 
De vinkler, som kan anvendes til at fortælle historien ud fra, kan deles op i: 
1. Første person 
2. Anden person 
3. Tredje person 
 
Når man fortæller en historie i første person, fortæller man i jeg-form, og vi ved og ser kun det, som jeg-personen ved og ser. Når man fortæller i anden person, fortæller man i du-form. Her bliver læseren inddraget mere aktivt i fortællingen, fordi læseren tiltales i du-form. Når man fortæller en historie i tredje person, er det en fortæller, der står udenfor handlingen. Dette kan især ses ved, at hovedpersonen i historien omtales som han eller hun. Herudover findes der tre forskellige slags tredje persons fortællere, som kaldes ”den personbundne fortæller”, ”den observerende fortæller” og ”den alvidende fortæller”.