En klumme er en bestemt litterær genre, som skrives i aviser. En klumme udgør en fast spalte i avisen, hvor afsenderen udtrykker sin egen personlige mening om et givent, oftest aktuelt, emne. Skrivestilen er varierende, eftersom der ikke er nogen fast opskrift på, hvordan man skriver en klumme, men alligevel kan der være træk, der går igen såsom:

• En provokerende stil, der får læseren til at tage stilling og ”komme op af stolen”
• Nye perspektiver på et velkendt emne, som giver læseren nye AHA oplevelser, refleksioner og viden
• Et frit sprog, hvor afsenderen udtrykker sig mere personligt

Klummer kontra avisartikler

En klumme er mere personlig og med en subjektiv vinkel, hvorimod en nyhedsartikel er mere saglig og objektiv i fremstillingen af emnet. En nyhedsartikel bygger på fakta og bruger relevante kilder til at underbygge pointerne og den viden, der bliver fremstillet. I en klumme bruger afsenderen jeg-form, som udtrykker pointerne fra et personligt perspektiv, hvorimod journalisten bruger 3.person i en nyhedsartikel og bruger citater fra andre personer i ”jeg” og ”vi” form. Der er forbundet en del mere research med en nyhedsartikel, hvor en klumme både kan anvende viden fra research men oftere bruger personlige erfaringer, meninger og refleksioner til at udtrykke en holdning eller pointe med.