En kommentar er, som navnet antyder, en form for respons på en allerede trykt udgivelse i en avis. Skribenten stiller sig derfor overfor teksten og erklærer sig enten enig eller uenig og giver sine meninger herom.  
 
Hvordan skrives den?
1. Når du skriver en kommentar, skal du starte med at præsentere udgivelsen, som du kommenterer på. Ellers kan læseren ikke følge med. 
2. Herefter skal du give udtryk for dine holdninger, og i denne forbindelse skal du være meget opmærksom på dit sprog, så du lyder velforberedt, og dine efterfølgende argumenter lyder gennemtænkte. 
3. Dine argumenter skal suppleres af en appel til læseren, så de bliver overbevist om, at din holdning er den rigtige. 
 
Du kan ikke bare blindt kritisere i din kommentar – du bliver nødt til at have dine argumenter i orden!
 
Layout
 
Hvis din kommentar udgives i en avis, skal den skrives i 3-4 spalter. Din kommentar skal både have en rubrik (overskrift) og en byline (dit navn og datoen). Skriftstørrelsen og skrifttypen skal være letlæselige, fx Helvetica i skriftstørrelse 12. Husk at gøre det tydeligt, hvad du kommenterer på, samt hvornår der er tale om et citat fra den originale tekst. Husk at gøre din kommentar overskuelig for læseren!