Når man taler om komposition, så mener man hvordan noget er sat sammen. Komposition betyder ”opbygning” eller ”sammensætning”. Både tekst, billeder og musik har en komposition. Hvis man skal lave en analyse af en tekst, er det vigtigt at inddrage kompositionen. I en god analyse kigger man på den fra flere forskellige vinkler. Her er nogle forslag til ting, som du kan undersøge i din tekstanalyse.

Sådan analyserer du komposition

Her er nogle faglige begreber, som vi bruger, når vi snakker om komposition:
● Handlingsforløb: Hvordan udspiller værket sig i tid?
● Fortælleteknik: Hvordan er historien fremstillet?
● Spændingsopbygning: Hvordan bliver læseren engageret i fortællingen?

Samlet kalder man disse begreber for tekstens ”indre komposition”. Omvendt kan man også tage et kig på den ”ydre komposition”. Når man analysere en teksts ydre komposition, kigger man på:
● Kapitelinddeling og afsnit: Hvordan er teksten opdelt?
● Strofer/vers: Hvis du skal analysere lyrik, hvor ofte er der så linjeskift?
● Layout: Hvordan er den trykt? Hvad er der på bogens forside?
Du kan også inddrage synsvinkel eller replik i din analyse. Synsvinkel er hvem der fortæller historien. Replik er hvordan der bliver talt i fortællingen. Taler personerne direkte eller indirekte?