En novelle er en kort historie. Den er typisk fra nogle få sider op til 20, men der er ingen faste regler for længden. Den er dog kortere end en roman. Her er en kort guide til novelle analyse.

Præsentation

Først skal du præsentere novellen. Det vil sige, at du finder den information du kan. Hvem er forfatteren? Hvornår er den skrevet? Hvilken genre tilhører den?

Referat og overblik

Næste trin er et kort og simpelt referat over handlingen. I forlængelse af dette, skal du også kigge på tid, sted og miljø. Hvor og hvornår foregår den, og hvilken betydning har det for historien? Her kan du også fokusere på historiens tema.

Personerne

Her kigger du på historiens hovedperson(er) og menneskerne omkring dem. Hvem er de, og hvad ved vi om dem? Her kan du også se nærmere på synsvinkel i novellen.

Sproget

Er der noget bestemt, som man lægger mærke til ved sproget? Den kan være brug af slang, billedsprog, metaforer og andet i den stil.

Fortolkning og perspektivering

Hvad er novellens budskab, og tror du, at der er forskel på, hvad forfatteren mener det er, og hvad læseren får ud af det? Til sidst kan du perspektivere til andre tekster.