Når du skal skrive en journalistisk tekst, er det ikke altid lige ud af landevejen. Der er nogle ting du skal være opmærksom på, men så længe du følger nyhedstrekanten, skal det nok gå!

Nyhedstrekanten er en model, der kan bruges når du sammensætter en journalistisk tekst. Modellens formål er hurtigst muligt at informere læseren om det vigtigste i teksten.

Sådan skal nyhedstrekanten forstås.

Din journalistiske tekst skal begynde med det vigtigste, hvilket er selve nyheden. Herefter uddyber du din nyhed; efter dette skal du fortælle baggrunden for nyheden, og til sidst kommer det sekundære stof, såsom andre sider af sagen, eller nyheder der relaterer sig til din nyhed.
De afsluttende detaljer er ofte perspektiverende, og kan eksempelvis også være humoristiske. Noget der giver en afsluttende krølle på historien. Sagt anderledes, så har nyhedstrekanten en faldende spændingskurve. Læseren kan springe fra når som helst og stadig have fået den vigtigste information fra teksten.

Eksempel:

Vi tabte slaget (Nyheden). Vi kunne ikke holde linjen og blev lokket i et sønderknusende bagholdsangreb (Uddybelsen). General Dickens blev skudt af hesten og overlevede desværre ikke (Baggrund for nyheden). Heldigvis har hans lille hund ’Puppy’ det godt (Afsluttende krølle på historien).