Berettermodellen
Appelformer
Rim

Metafor
Fortæller
Sproglige virkemidler
Aida modellen
Tema

Personkarakteristik

Nyhedstrekanten

Diskurs

Det gyldne snit

Aktantmodellen

Fortællertyper

Komposition
Retorik