Personkarakteristik betyder, åbenlyst nok, en karakteristik af en person. I en fiktiv kontekst, som for eksempel en novelle, roman, drama eller spillefilm, er det typisk at lave en personkarakteristik af en eller flere af de centrale karakterer. Det er svært at sige noget generelt om personkarakteristik, da det kommer meget an på, hvem det er, der skal karakteriseres. Men det handler kort og godt om at karakterisere karakteren.

Ydre og indre karaktertræk

En god fremgangsmåde er at begynde med to forskellige rubrikker, en for ydre karakteristika og en for indre. Derefter kan du og din gruppe, hvis du arbejder sammen med nogen, begynde at tænke over, hvad det er for en karakter. Hver gang du kommer i tanker om noget, skriver du det i den rette kolonne. Ydre karaktertræk kan handle om udseende, fysik, relationer til andre karakterer, miljø og måde at tale på. Indre karaktertræk handler mere om personlighed, mål og motivationer, politiske holdninger, tro og psykiske problemer.

Hvad er de vigtigste træk

Ved at genlæse teksten, eller bare ved at tænke grundigt igennem, finder du frem til en god personkarakteristik. Måske er nogle af karaktertrækkene vigtigere end andre, og i en opgave kan det være en god idé at begrænse antallet af fakta om personen. De ting, der er vigtige for historien og for din pointe i opgaven, udgør en fyldestgørende personkarakteristik.