Begrebet portræt kender vi fra billedkunsten, hvor det er en betegnelse for en billedlig fremstilling af en person. I sig selv betyder ordet portræt ”afbilde”, ”trække frem” og ”afsløre”. En portrætartikel er en skriftlig fremstilling, der ofte vil handle om én person. I portrætartiklen vil der være fokus på denne person, hvordan vedkommende er, hvilket liv vedkommende har levet og der skal gerne komme ny information frem, som ikke tidligere har været alment kendt. Man kan skrive portrætartikler om alle mennesker, men de skrives som regel i forbindelse med en anledning, en stor begivenhed eller en mærkedag.
 
Hvordan skriver man en portrætartikel?
 
En portrætartikel har samme layout som en traditionel artikel med synlig rubrik, byline, mellemrubrikker, citater, faktabokse osv. Indholdet af artiklen skal også overholde de samme regler, som en traditionel artikel skal. Det er dog vigtigt, at du interviewer den person, som du skriver om. Du skal blandt andet:
• Starte med at præsentere hvorfor portrættet skrives
• Have styr på din fakta og huske at bruge kildehenvisninger
• Spørge ind til forskellige dele af personens liv
• Bruge et tydeligt og levende sprog, der bringer portrætpersonen frem i artiklen
• Du må gerne bruge både direkte og indirekte tale