Rim er oftest to lyde i en tekst, som lyder ens. Der er dog mange slags rim. Rim bruges ofte i lyrik som digte og sangtekster. Rim kan gøre en tekst nemmere at huske, og de hjælper til at understrege en rytme.

Enderim, parrim og krydsrim

Det er den meste kendte slags rim. Her rimer enden af en linjen på en anden, og det kan gøre på flere måder.
Man kan give linjer, der rimer, det samme bogstav, for at angive rimmønster.
For eksempel:
En ko
Vil have ro
En hest
Vil have fest
Her rimer de første to linjer, så de kaldes begge ‘A’, og de sidste to er begge ‘B’. Så dette vers er på rimmønster AABB med enderim.
Dette eksempel er samtidig parrim, da linjerne rimer to og to. Rimer de derimod ABAB, så er der tale om krydsrim.

Bogstavrim

Her er det blot det første bogstav i ordet, der betyder noget. Alle, eller de fleste, ord i et vers eller en sætning vil her starte med det samme bogstav.

For eksempel:
Koen Karen kælker kækt på kælkebakken.
Det bruges også ofte i slogans, så de er nemmere at huske.

Lydrim

Her ser ord måske ikke ud til at rime på skrift, men de rimer, når de læses højt eller synges.