Hvad får en tekst til at virke levende? Hvad gør, at du bider særligt mærke i bestemte dele af handlingen? Og hvad gør, at du reflekterer over det skrevne eller husker det bedre? Det gør de sproglige virkemidler, som forfatteren bruger aktivt og bevidst i teksten. Her kan der både være tale om, at forfatteren bruger humor, overdrivelser, gentagelser, udbrud, ironi, provokationer, slang eller bandeord til at udtrykke en bestemt pointe, følelse, stemning eller klimaks i handlingen.

Eksempler på sproglige virkemidler

Der findes en lang liste af sproglige virkemidler, som forfatteren kan bruge og her er nogle af dem:

• humor
• ironi
• provokationer
• overdrivelser
• gentagelser
• følelsesudbrud
• lyde som bang! Splask! Kaboing!
• metaforer
• slang
• symbolik
• ordspil

Læg mærke til de sproglige virkemidler

En god øvelse til at blive mere bevidst om, hvor og hvordan forfatteren bruger sproglige virkemidler er, at du læser et udsnit af en roman, en novelle, et digt eller en sang og noterer alle de steder, hvor du kan se, at der bliver anvendt sproglige virkemidler jævnfør ovenstående liste. Herefter kan du reflektere over, hvad de forskellige slags sproglige virkemidler gør for din oplevelse af handlingen og for de følelser og den stemning, som de sætter i gang i dig.