En SWOT-analyse er en model, virksomheder kan bruge til vurdere sig selv.
Modellen kan dog også bruges på andet, f.eks. et nyt produkt eller en ny marketingsstrategi.

Hvad står SWOT for?

SWOT er en engelsk forkortelse, der står for ordene:

Strengths – Styrker
Weaknesses – Svagheder
Opportunities – Muligheder
Threaths – Trusler

Strengths/Styrker

I SWOT-analysen gælder det først og fremmest om at finde en virksomheds interne styrker. Det kunne f.eks. være gode, højtuddannede medarbejdere eller topmoderne teknologi. Når man har fundet frem til styrkerne ved virksomheden, da gælder det om at finde måder, hvorpå man kan udnytte dem.

Weaknesses/Svagheder

Når man har fundet styrkerne, gælder det om at finde de interne svagheder i en virksomhed. Det kunne være forældet teknologi eller dårliguddannede medarbejdere.
Derefter gælder det om at opfinde tiltag, der kunne modvirke svaghederne.

Opportunities/Muligheder

Ved O’et gælder det om at finde de positive, eksterne faktorer, der kan gavne virksomheden. Det kunne være trends eller nye markeder. Det gælder altså om at finde de muligheder, virksomheden burde opsøge.

Threats/Trusler

Det sidste punkt omhandler eksterne trusler for virksomheden. Det kunne være andre virksomheder, dårlig verdensøkonomi eller lovændringer. Det er vigtigt, at en virksomhed kender truslerne, så den i bedste omfang kan forberede sig.